Mer om byn
Grelsbyn är en av de äldsta byarna i Överkalix och finns registrerad i skattelängder sedan medeltiden. Dåtidens by innefattade nutida byn, väster om Grelsbyberget längs Kalix älven samt halvön Bränna. Från början kallades byn för Bredåker men fick namnet Gregersbyn vid mitten av 1500-talet som så småningom blev Grelsbyn. Överkalix blev en egen socken år 1643, tidigare hade bygden varit en del av Kalix socken. I dagens Grelsbyn finns många av de gamla gårdsställena kvar.


I Grelsbyn har det bedrivits lantbruk i mindre skala, vid första halvan av 1900-talen så startades olika verksamheter som t.ex. cementfabriker, bilverkstad, möbeltillverkning, båttillverkning. 


Grelsbyn har från början på 1980-talet byggts ut med villor i ett nytt område vid Hansavan. Ungefär vid samma tid byggdes ny landsväg. Den hade tidigare gått genom byn men kom nu att dras i utkanten av byn.


Enligt en sägen fick några grelsbybor uppdraget att gömma undan kyrksilvret för ryssarna som tågade mot Överkalix i december 1716. En version säger att dessa gömdes någonstans på Grelsbyberget men återfanns aldrig eftersom de bybor som gömt undan det dödades när ryssarna kom till byn.


Källor:

- Olof Hederyd, Överkalix Del 1 Från Stenhacka till järntacka

- Lantmäteriet, Norrbottens län